Art de la Guerre

Art de la Guerre by Gerco Blok

De Slag bij Westbroek (1481)

In de eerste helft van de 15e eeuw kreeg Bourgondië door vererving het gewest Hollandin bezit. Bourgondië wilde graag zijn invloed in de rijke lage landen uitbreiden en kreeg in 1456 de kans toen David van Bourgondië benoemd werd als Bisschop van Utrecht, nadat de tegen-kandidaat was afgekocht.

Niet iedereen was het met deze benoeming eens. Bourgondië stond voor een sterke centrale macht, wat niet iedereen in Utrecht een prettig idee vond. Daarnaast waren er in Utrecht veel Hollanders die voor Bourgondië waren gevlucht en al snel werd er in Utrecht en omstreken fel gevochten tussen voor- en tegenstanders van Bourgondië.

De eerste Burgeroorlog (1456-74) eindigde in een bestand, wat in 1481 wreed werd verstoord toen Utrechtse opstandelingen de Bisschop van Utrecht op een mestkar vastbonden en hem de stad uitgooiden. Al gauw snelden Bourgondische troepen uit Holland de Bisschop te hulp en trokken plunderend door het gewest Utrecht, wat tot de bloedigste slag uit de Burgeroorlogen leidde, de slag bij Westbroek (1481).

De l’Art de la Guerre regelset
Nadat de DBM-regels niet meer gespeeld werden was de Historische Wargame wereld op zoek naar een goede vervanger. DBMM, WAB, WAC, Impetus, HC en FoG zijn het allemaal niet geworden als spelregelsets, er wordt nog steeds naar een goed vervanger voor DBM gezocht. Op de Mad Axeman staat een gloeiend betoog om AdlG op te pakken en dat de AdlG langzaam maar zeker terrein won in de Historische Wargame wereld.

De spelregels zijn gebaseerd op de DBX-varianten en ik kon ze snel oppakken. Een leger is een 20-30 elementen groot, je gooit voor PIP’s om orders te geven en het spelsysteem is: ik gooi, jij gooit, factoren erbij of eraf en dat geeft een uitkomst. De troep-types zal iedere DBM speler zo herkennen en na een paar rondes spelen had ik de plus en min factoren al opgepakt.

Ik vind de AdlG spelregels leuk om spelen en hoop dat ik jullie kan aansteken met de presentatie om ook deze regelset uit te gaan proberen !
Art de la Guerre 1 Art de la Guerre 2 Art de la Guerre 3

 

Terug naar Home