Chrome Warriors

Marijn Bierhof met Chrome Warriors

 

Het is 2009…de toekomst! Het is een tijd waarin regeringen niet meer bestaan en de wereld bestuurd wordt door megabedrijven. Alles draait om geld en macht, ook als dit ten koste van het individu gaat. Voor velen is het leven zwaar en duister. Het is keihard werken voor de grote bedrijven voor weinig geld. En als je werkdag erop zit, blijf je in de macht van bedrijven. Privacy is een utopie en de megabedrijven sturen iedereen aan via een eindeloze hoeveelheid reclame. De meeste mensen ontsnappen de grauwe werkelijkheid in Cyberspace. Deze digitale wereld is het vervolg op internet en geeft een ieder de kans om zijn eigen utopie digitaal te beleven. Maar ook hier houden de megabedrijven je in de gaten.

 
De wereld zelf bestaat uit megasteden en desolate natuur. De steden zijn hybriden van oude gebouwen en hypermoderne technologie. Vervuiling is geen issue, het is de status quo geworden. In deze dystopie werken vele groepen huurlingen en gelukszoekers. Zij doen klussen voor bedrijven en proberen zo als vrijbuiters hun hoofd boven water te houden. In Chrome Warriors ben je verantwoordelijk voor zo’n groep vrijzinnige huurlingen. Lukt het je om de missie snel in het geniep uit te voeren of wordt je tegengewerkt door je tegenstander?
——
It’s 2009, the future! It’s a time where governments have ceased to exist and the world is controlled by megacorporations. Everything is about money and power, even if this is at the expense of the individual. For most people live is hard and grim. Most work hard for the corporations for low wages. And once work is done, you stay in the corporation’s tight grip. Privacy is an utopia and megacorporations control your thoughts and actions through targeted commercials and ads. Millions escape the dark reality in Cyberspace, the digital frontier that evolved from the internet. It gives everybody a chance to experience their own digital utopia. But of course the corporations will also monitor your actions and thoughts here too.
 
The world is dominated by megacities and nature is a desolate place. Cities are hybrids of old crumbling buildings and hypermodern technology. Pollution is not an issue anymore, it is the accepted status quo. In this dystopian world many mercenaries and freebooters work in the shadows. They perform secret missions for the corporations in order to survive. In Chrome Warriors you control a small group of specialists for hire. You’re hired by the corporations and it’s up to you to finish the job before your competitor. Will you be able to succeed stealthily or will the mission be compromised?
 Cheers!
cyberpunk1 cyberpunk2 cyberpunk3 cyberpunk4 cyberpunk5

Terug naar Home

Geef een reactie