Achterhoede gevechten in 1815

Voordracht door Jur de Jong over achterhoede gevechten in 1815

 

De achterhoede: het is de meest ondankbare taak in een oorlog. Je leven in gevaar brengen om dat van anderen te redden. Niet zelden eindigt het in totale vernietiging, zonder een Roelandslied om je te gedenken. In het beste geval raak je in vergetelheid.

Aan de andere kant komen achterhoedegevechten veel vaker voor dan pitched battles. Het zijn die kleinere gevechten voorafgaand aan die grote veldslagen die bepalen wie de meest gunstige positie kan innemen voor die grote slag. En het zijn de achterhoedegevechten die bepalen of een nederlaag beslissend is, of dat de verliezer zijn strijdmacht intact weet te houden.

Kortom, tijd voor wat meer liefde voor het achterhoedegevecht!

Ik ga jullie aan de hand van een aantal van deze kleine, maar belangrijke gevechten meenemen door de Napoleontische Oorlogen en in het bijzonder de campagne van 1815. Van de Pruisische achterhoede bij Charleroi op de ochtend van 15 juni tot de terugtocht van generaal Rapp. Wat zijn de geheimen van een goed achterhoedegevecht, en hoe breng je dat op de wargametafel?

The rear guard: the most thankless job in war. Risking your life to save that of others. Not seldom it ends in total disaster, without a Chanson de Roland to make you immortal. The best you can hope for is to be forgotten.

On the other hand there are many more rear guard actions than pitched battles. It’s the small clashes that determine who has the most advantageous position during the big battle. And it’s the rear guard actions that determine whether a defeat is decisive, or the loser can salvage his force.

Time for some more love for the rear guard action!

I will be taking you through the Napoleonic Wars and in particular the campaign of 1815 using these small but important combats. From the Prussian rear guard at Charleroi on the morning of June 15 to the retreat of general Rapp. What are the secrets of a successful rear guard action and how to bring them to the wargaming table?

namur_-_porte_de_bruxelles_-_20_juin_1815_-_plaque

napoleontisch-1 napoleontisch-2

Terug naar Home

Geef een reactie