Auerstädt, 15mm Blücher

Auerstädt, 15mm Blücher

24 november 2019 Uit Door Webmaster

De dubbele veldslag bij Jena en Auerstedt (vroeger ook als Auerstädt geschreven) had plaats op 14 oktober 1806 ten westen van de rivier de Saale in Thüringen in Duitsland, bij de stad Jena en het kleine plaatsje Auerstädt. Op Poldercon is Auerstädt zelfs nog kleiner, in 15mm.

De legers van Napoleon Bonaparte van Frankrijk haalden er een doorslaggevende overwinning op het Pruisische leger van Frederik Willem III. Nog geen twee weken later stonden de Fransen in Berlijn en op 7 november capituleerde generaal Blücher in Lübeck.

Om 7:00 in de dichte mist, werd de Pruisische voorhoede onder vuur genomen vanuit Hassenhausen. De schermutseling mondde uit in een regelrechte slag met een front van enkele honderden meters breed. De hertog van Brunswijk kreeg een kogel door beide ogen maar de koning twijfelde om het bevel op zich te nemen. Hierdoor raakte de coördinatie zoek en vonden er alleen kleinere, onsamenhangende acties plaats. Hoewel Davout het zwaar te verduren kreeg, bleef hij de situatie meester.

Kortom, een prachtslag met de regels van het veel geroemde grand tactical wargame Blücher, voor mensen die Blücher al kennen of voor mensen die het willen vergelijken met Black Powder of andere systemen.

Tafel 26. Spelleider: Eltjo Verweij