Een dag lang tabletop miniature wargames uitproberen die je niet kent, nauwelijks kent of wel kent maar te weinig speelt. Leunstoelgeneraals op klompen, verenigt u!