Blood & Plunder

Blood & Plunder, hosted by Rogier de Bruin

Blood and Plunder is een miniaturenspel dat zich afspeelt in de
Cariben in de 17de eeuw. Je kan uiteraard Piraten spelen maar ook
Nederlanders, Fransen, Spanjaarden, Engelsen, Indianen en veel anderelanden. Ook kunnen bekende helden gespeeld worden zoals Piet Hein. Het spelkan worden gespeeld op land, maar ook op zee of zelfs een combinatiehiervan! Dit is wat Blood and Plunder uniek maakt, de overgang isnamelijk vloeiend.

Het spel wordt gespeeld met eenheden van 3 tot 12 man. De eenheden wordengeactiveerd met kaarten. De kaarten bepalen wie als eerst mag beginnen,maar ook hoeveel acties de eenheid kan doen. Meten gebeurd in Inches en erwordt gerold met D10 dobbelstenen.

De demo zal een kleine schermutseling op land zijn tussen Spanjaarden enIndianen. De Indianen vallen een Spaanse villa aan die door de lokale Spaansemilitie wordt verdedigd met de hulp van wat zeelieden.

Terug naar Home

Geef een reactie